Riktig hjelp til riktig tid

Riktig forebygging kan gi store gevinster i arbeidet vårt for gravide, barn og unge og familier som har noe de strever med.

Andøy kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen på tvers av tjenester og nivå.

Mer info